Xv1r2f19qk0d343l80xr

År 2016 startade Implema kontoret i Sundsvall. En viktig anledning var att stödja kunden SCA, som har huvudkontor här och olika typer av verksamhet runtom i Sverige. Etableringen visade sig vara ett lyckat drag. Sedan starten har kontorets personalstyrka fyrdubblats i takt med ett ökande behov av både leveranskapacitet och ny kompetens.

Implema är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom affärssystem. Företaget har en unik position i att man har utvecklat en egen metodik för att implementera affärssystem från SAP och Microsoft Dynamics 365 snabbare än någon annan. Lokal närhet till kunden och stark branschförståelse har alltid varit av stor vikt. Idag har Implema 120 anställda fördelade på elva kontor runtom i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Kontoret i Sundsvall är centralt beläget på Storgatan 20 och här samsas erfarna experter inom applikationsutveckling och Business Intelligence med projektledare och affärssystemkonsulter.

Affärssystemet navet i digitaliseringen

Trots att Implema i Sundsvall idag även prioriterar andra branscher utöver skogsindustrin, så fortsätter den att vara ett viktigt område. Branschen har specifika utmaningar i att skapa en överblick över vad som händer med  skogen från planerad avverkning, via sågverket eller massabruket till leverans av slutprodukt till kund. Det är många processer som ska koordineras för att skapa ett effektivt flöde av transporter, kontroll av virke och samarbeten mellan olika aktörer. Här spelar affärssystemet en avgörande roll som nav i digitaliseringen och effektiviseringen av processer. För att skapa optimal effekt av affärssystemet för skogsindustrin har Implemas konsulter utvecklat ett ramverk av best practice-processer, där affärssystemet kopplar samman aktörer, affärsområden och processer, med förbättrad transparens och effektivitet som följd.

– Implema ska fortsätta växa nära våra kunder och rekrytera skarpa konsulter över hela Sverige. Ett starkt Sundsvallskontor är oerhört viktigt för vår närvaro i norr, och en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa företag i regionen att digitaliseras med affärssystemet som nav i utvecklingen, säger Jörgen Aronsson, VD på Implema.

För att fortsätta växa i Sundsvall bygger Implema en nära relation med Mittuniversitetet. Under vecka 9 deltog man på universitetets arbetsmarknadsdag Mötesplats Campus och man ska också gästföreläsa om digitalisering och affärssystem. Implema arrangerar även After Work-träffar för studenter som är nyfikna på möjligheterna att arbeta med ny teknik och digitalisering.

– Det är oerhört positivt att vårt kontor i Sundsvall fortsätter att växa med våra kunder. Vi ser att de erfarna konsulterna som arbetar på vårt Sundsvallskontor nu behöver förstärkning av nyutexaminerade studenter, så vi välkomnar absolut kontakt med teknikintresserade ingenjörer, ekonomer och systemvetare, säger Pia Nordstrand, konsultchef och ansvarig för kontoren i Sundsvall och Umeå.

Uppdaterad: 01 apr. 2019 06:19
Pia Nordstrand, Consultant Manager

Vill du veta mer om Implema i Norrland?

Ansvarig för kontoren i Sundsvall och Umeå

Nme2vgsanpbbnkopsr3z